Bữa ăn cho bác sĩ chống dịch ở phía Nam sẽ được cải thiện

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có quyết định về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Mức hỗ trợ được tính là chi phí cải thiện, tăng cường dinh dưỡng bữa ăn, góp phần đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đối tượng hưởng hỗ trợ là các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế từ các bệnh viện trung ương và sinh viên, học viên các trường y trực thuộc Bộ Y tế hoặc ở các địa phương hoặc thuộc lực lượng vũ trang và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế tại chỗ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo quyết định, những cán bộ, y bác sĩ, sinh viên thuộc nhóm trên sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Những ngày qua, nhiều đoàn cán bộ, y bác sĩ từ các bệnh viện ở miền Bắc tăng cường chống dịch cho các tỉnh, thành phố phía Nam. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Tùy theo đối tượng thụ hưởng, nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ trích từ nguồn tài chính tích lũy của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ tỉnh, thành phố nơi cử lực lượng đi chống dịch; từ công đoàn Công an nhân dân, ban công đoàn Quốc phòng hoặc từ 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Trường hợp không cân đối được nguồn kinh phí thực hiện, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam để được xem xét, hỗ trợ.

Mỹ Hà