Đảng ủy Công an Tây Ninh: Đối thoại với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình.

Cùng dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an các huyện, thị xã, thành phố và trên 200 đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh.

Chương trình đối thoại là dịp để Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố nắm được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, CBCS. Từ đó có sự định hướng, chỉ đạo kịp thời, giúp đoàn viên, hội viên phấn đấu rèn luyện, trưởng thành, phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đây cũng là dịp để CBCS, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ bày tỏ những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, đề xuất nguyện vọng trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, hội; giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững hơn những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, từ đó xác định rõ phương hướng, trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại buổi đối thoại, Ban thường vụ Công an tỉnh đã đặt vấn đề cho đoàn viên, hội viên thảo luận, đóng góp công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; tình trạng đoàn viên, hội viên sử dụng mạng xã hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm và chế độ chính sách đối với cán bộ; công tác hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ... Đồng thời, các đoàn viên, hội viên cũng đặt vấn đề liên quan đến việc tạo điều kiện cho CBCS nâng cao trình độ; hoạt động thể dục, ể thao;...

Đại biểu dự chương trình đối thoại.

Những câu hỏi của cán bộ, đoàn viên thanh niên, CBCS được các đồng chí trong Ban thường vụ Công an tỉnh trả lời, giải đáp một cách thấu đáo, đáp ứng được mong muốn của cán bộ, đoàn viên hội viên.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Trãi ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ đoàn, hội, trong thời gian qua; yêu cầu thời gian tới, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, kỷ luật kỷ cương cho đoàn viên, hội viên; quan tâm, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách từ đó để lực lượng đoàn viên, hội viên tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao trình độ chuyên môn góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

T.N