Gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết điều kiện kinh tế-xã hội và nhiệm vụ ân sự, quốc phòng đã quyết định như thế nào đến Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh Kon Tum?

Đại tá Nguyễn Thế Vinh: Kon Tum là tỉnh miền núi, nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, người DTTS chiếm trên 55%. Đặc biệt, tỉnh Tum có đường biên giới dài 292,913km tiếp giáp với cả nước bạn Lào và Campuchia; khu vực biên giới gồm 99 thôn, làng thuộc 4 huyện biên giới: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai.

Hạ tầng kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra yêu cầu cao, vừa phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, vừa phải hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum xác định là một giải pháp trọng tâm với những cách làm mới, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh.

PV: Đồng chí nói rõ hơn những giải pháp, cách làm mới trong Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh Kon Tum?

Đại tá Nguyễn Thế Vinh: Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh luôn bám sát thực tiễn địa bàn, đời sống của nhân dân, nhiệm vụ của đơn vị, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các cuộc vận động của địa phương với phương châm thi đua để thực hiện nhiệm vụ “nhanh hơn, tốt hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn”.

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hằng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, kết hợp với các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện chiến sĩ mới, các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ mới khó khăn như phòng, chống đại dịch Covid-19, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất... cùng với đó thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ “4 tốt”, đảng bộ cơ sở “4 tốt” nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, sức mạnh từ cơ sở.

Để xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, LLVT tỉnh đã triển khai hiệu quả Phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” với các mô hình, cách làm sáng tạo như: “Giảm hộ nghèo bền vững”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Giúp đỡ học sinh nghèo tới trường”, phân công cán bộ, cơ quan, đơn vị giúp các thôn, làng đồng bào DTTS...

Bộ CHQS tỉnh Kon Tum huấn luyện lực lượng tự vệ của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

PV: Những giải pháp, cách làm đó đã mang lại kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Thế Vinh: Có thể khẳng định, Phong trào TĐQT đã góp phần để LLVT tỉnh đạt được kết quả toàn diện, vững chắc. Nổi bật là xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong 5 năm đã nâng tỷ lệ chi bộ quân sự có chi ủy từ 76,5% lên 100%; đảng viên trong dân quân, tự vệ từ 19% lên 24,8%; đảng viên trong dự bị động viên từ 11,8% lên 12,17%.

Sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99% quân số, tăng 5% so với năm 2019. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên, kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có hơn 78% đạt khá, giỏi. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự. Qua đó, sát hạch và nâng cao khả năng vận hành cơ chế, huy động tiềm lực cho nhiệm vụ quốc phòng ở từng địa phương, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

LLVT tỉnh đã tổ chức 19.197 ngày công giúp nhân dân khai hoang, phục hóa 20,5ha lúa nước; làm mới 50,5km đường liên thôn, sửa chữa 12 trường học; nạo vét 15km kênh mương, 3,5ha diện tích hồ nuôi thủy sản; triển khai các mô hình phát triển kinh tế, xóa vườn tạp, trồng cây ăn quả có giá trị, phát triển chăn nuôi. Huy động các nguồn lực xây 90 ngôi “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” tặng nhân dân với kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Với những kết quả, thành tích xuất sắc đó, 3 năm (2020, 2022, 2023), LLVT tỉnh Kon Tum được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong Phong trào TĐQT và có 1.528 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở các cấp.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN ANH SƠN (thực hiện)