Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch COVID-19: Người tiếp xúc gần (F1)

TTXVN/Báo Tin tức