Tập trung gỡ khó các dự án đầu tư công

Chở cát thi công tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi KKT Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: ANH NGỌC

Báo ú Yên thông tin về tiến độ triển khai và giải ngân các dự án này.

Gii ngân chm

Theo UBND tỉnh, tổng vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý hơn 4.520 tỉ đồng, trong đó kế hoạch vốn giao đầu năm gần 4.168 tỉ đồng, vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 là hơn 352 tỉ đồng. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các cấp, ngành, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư triển khai quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc, nhất là liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho các dự án…

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 còn chậm. Tính đến ngày 31/5, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hơn 550,3 tỉ đồng (bằng 12,17% kế hoạch vốn tỉnh giao và bằng 12,22% kế hoạch vốn trung ương giao). Ước giải ngân đến ngày 30/6 hơn 1.436 tỉ đồng (bằng 31,8% kế hoạch vốn tỉnh giao và bằng 31,9% kế hoạch vốn trung ương giao).

Nguyên nhân giải ngân chậm là trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của nhiều dự án còn chậm, kéo dài, chưa xử lý dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư của các dự án và ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách của tỉnh. Các dự án đến nay còn vướng giải phóng mặt bằng như: Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi KKT Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa); Công viên ven biển TP Tuy Hòa; Hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh; Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, TP Tuy Hòa và Tuy An (giai đoạn 2)…

Ngoài ra, nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh không đảm bảo theo kế hoạch, ảnh hưởng đến việc nhập Tabmis cho các dự án để giải ngân vốn, dẫn đến các chủ đầu tư, đơn vị thi công bị động trong công tác điều hành, quản lý và thi công dự án. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án chưa tốt, nhiều dự án chưa hoàn tất thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện giao kế hoạch vốn. Một số dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn vướng thủ tục nên chậm nghiệm thu hoặc chưa đủ điều kiện để lập khối lượng thanh toán. Những tháng đầu năm là giai đoạn các chủ đầu tư thực hiện các bước lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh dự toán công trình… nên chưa có khối lượng để thanh toán giải ngân vốn.

Thi công Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên. Ảnh: ANH NGỌC

Nhiu công trình chm quyết toán

Tính đến ngày 20/5, trên địa bàn tỉnh có 20 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chậm nộp hồ sơ báo cáo quyết toán, với tổng mức đầu tư gần 2.395 tỉ đồng (số vốn đã giải ngân khoảng 2.085 tỉ đồng), trong đó cấp tỉnh quản lý 12 dự án, cấp huyện 5 dự án và cấp xã 3 dự án. Nguyên nhân do một số chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, chưa phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh công tác quyết toán.

Dự án chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư chưa phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Một số dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về quy trình đầu tư đối với dự án khẩn cấp; chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền; vướng mắc đền bù và thủ tục đất đai.

Dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1) theo hình thức hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư hơn 1.556 tỉ đồng do ở GTVT và Công ty TNHH Đầu tư BT Phu Yen - Gia Lai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị liên quan chưa ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh. Thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung rà soát hợp đồng BT để thực hiện đảm bảo đúng quy định theo hình thức BT. Tuy nhiên, qua nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Tài chính thì rất khó để đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hợp đồng BT. UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị hướng dẫn xác định mức lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư đối với dự án…

Quyết lit, đồng b các gii pháp

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cũng là năm tăng tốc, bứt phá để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024 có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, ngân sách hạn hẹp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động 01 ngày 18/1 của UBND tỉnh. Đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế; sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án. Các sở, ngành và chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng nguồn vốn, tránh để dồn khối lượng vào những tháng cuối năm, sớm giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí, đặc biệt là các dự án lớn, quan trọng.

Các sở, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn…

Để đạt mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ANH NGC (tng hp)