Chỉnh trang đô thị, xây dựng xã Mường Giàng thành thị trấn

Một góc trung tâm huyện Quỳnh Nhai.

Ngày 30/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND công nhận đô thị Quỳnh Nhai (khu vực dự kiến thành lập thị trấn Mường Giàng), huyện Quỳnh Nhai, đạt tiêu chí đô thị loại V. Đồng thời, huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành lập Đề án xây dựng xã Mường Giàng thành thị trấn, lấy ý kiến cử tri và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền về việc thành lập thị trấn Mường Giàng.

Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V, huyện đã huy động nguồn lực, ưu tiên xây dựng một số công trình, hạng mục dự án về kết cấu hạ tầng tại trung tâm huyện lỵ. Trong đó, tập trung cho một số công trình chỉnh trang, sửa chữa các tuyến giao thông khu vực nội thị, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập úng tại trung tâm huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương nâng cấp xã Mường Giàng thành thị trấn, chung sức thực hiện việc cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường tại khu vực trung tâm của huyện theo tiêu chí của đô thị.

Từ năm 2022, huyện đã triển khai thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường khu trung tâm huyện. Năm 2023, hoàn thành cải tạo 6 tuyến đường chính với các hạng mục: Cải tạo thu hẹp vòng xuyến, giải phân cách; mở rộng lòng đường, làm mới mặt đường; xử lý toàn bộ rãnh thoát nước, trồng cây xanh, xây dựng 2 cổng chào tại điểm đầu và cuối khu vực trung tâm huyện. Dự án đã cải thiện về cảnh quan, nâng cấp các tuyến đường trong trục chính giao thông khu vực trung tâm huyện, góp phần làm đổi mới diện mạo đô thị của huyện.

Ông Phạm Văn Lâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Nhai, nói: Năm 2024, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị huyện. Trong đó, có 3 công trình trọng điểm, gồm sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước chống ngập úng trung tâm huyện; duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông khu vực đô thị và chỉnh trang hè phố khu trung tâm huyện. Đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng.

Công nhân Chi nhánh đô thị huyện Quỳnh Nhai cải tạo vườn hoa khu trung tâm huyện Quỳnh Nhai.

Triển khai từ tháng 2/2024, Dự án chỉnh trang hè phố khu trung tâm huyện đã thực hiện sửa chữa lại toàn bộ vỉa hè tuyến đường chính, khơi thông rãnh thoát nước, sửa chữa mặt đường tuyến nội thị bị hư hỏng... Đến nay, các công trình đã hoàn thành, mang lại diện mạo mới cho khu vực trung tâm huyện lỵ. Vừa qua, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp bó vỉa vỉa hè, bó bồn cây tại các tuyến đường chính, dự kiến triển khai thi công từ tháng 9 và hoàn thành trong 2024.

Tuyến đường chính ở khu vực đầu huyện Quỳnh Nhai thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Từ tháng 4/2024, dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước bắt đầu được triển khai thi công nhằm khắc phục tình trạng này. Hiện nay, dự án đang triển khai thi công hạng mục cống thoát nước, kênh thoát nước, hoàn thành 15% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành công trình vào quý II năm sau.

Ông Nguyễn Quang Phái, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm 1, xã Mường Giàng, phấn khởi: Hai năm gần đây, khu trung tâm của huyện có nhiều đổi mới, được chỉnh trang, cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn, hệ thống thoát nước cũng được sửa chữa, nâng cấp, hạn chế tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn. Bà con đồng tình ủng hộ chủ trương thành lập thị trấn Mường Giàng của huyện.

Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè tuyến đường trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai.

Cùng với việc cải tạo hạ tầng đô thị, huyện Quỳnh Nhai đã giao xã Mường Giàng phối hợp tuyên truyền, huy động các lực lượng ra quân thu gom rác thải, phục hồi cảnh quan môi trường. Huyện đã xây dựng các phương án xử lý rác thải, xây dựng điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo theo quy định. Qua đó, không chỉ giúp đổi mới diện mạo khu đô thị tương lai, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân, xây dựng khu vực trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện phát triển theo hướng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Thanh Đào