Hình ảnh đẹp ở rạp chiếu phim

Việc làm này không chỉ giúp rạp chiếu phim nhanh chóng sạch sẽ và người lao công cũng đỡ vất vả hơn mà còn góp phần tạo hình ảnh đẹp về ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng rất cần được nhân rộng.

An An