Triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2024

BHG - Sáng 7.5, tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (BV,CSSKCB) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban BV,CSSKCB tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành của tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban BV,CSSKCB tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận hội nghị.

Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn Ban BV,CSSKCB tỉnh; Quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban BV,CSSKCB tỉnh năm 2024. Theo đó, Ban BV,CSSKCB tỉnh sẽ tham mưu cho BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác BV,CSSKCB; thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe cán bộ, khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo đáp ứng kịp thời, phục vụ chu đáo, chăm sóc hiệu quả các trường hợp cán bộ mắc bệnh; phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ BV,CSSKCB đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Trong năm qua, công tác BV,CSSKCB luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BTV Tỉnh ủy, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CSSK ban đầu và khám, chữa bệnh. Công tác khám, điều trị, chuyển tuyến, cấp phát thuốc được triển khai nhanh chóng, kịp thời. Các y, bác sỹ dành thời gian cho việc khám, tư vấn sức khỏe cho từng bệnh nhân, đảm bảo chất lượng, sự chính xác trong chẩn đoán bệnh và kê đơn. Hoạt động phối hợp giữa Ban BV,CSSKCB tỉnh với Hội đồng chuyên môn, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, bệnh viện tuyến T.Ư đảm bảo chặt chẽ, kịp thời.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2024 tặng hoa cho các đồng chí nguyên là thành viên Ban BV,CSSKCB tỉnh theo Quyết định số 276 của BTV Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Quy chế làm việc của Ban BV,CSSKCB, những khó khăn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, các loại thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh; kinh phí, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ được BV,CSSK; thời gian khám sức khỏe; nhân sự phòng khám.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đề nghị các bộ phận chuyên môn tổng hợp ý kiến thảo luận, bổ sung hoàn thiện, ban hành Quy chế làm việc của Ban BV,CSSKCB; các thành viên của Ban BV,CSSKCB tỉnh tham mưu thời gian khám định kỳ, xây dựng kế hoạch khám cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh; rà soát lại đối tượng quản lý sức khỏe đảm bảo chất lượng, phát huy hệ thống y tế toàn tỉnh; rà soát các khó khăn, vướng mắc vể thuốc, kinh phí, trang thiết bị, các quy định của T.Ư, tỉnh để tham mưu xây dựng chính sách cụ thể cho các đối tượng được quản lý sức khỏe; xây dựng ban hành quy định cụ thể về quy trình, trình tự thủ tục khám chữa bệnh, đảm bảo các quy định; thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban BV,CSSKCB các huyện, thành phố; ban hành kế hoạch khám định kỳ cho các đối tượng quản lý gắn với giải pháp nâng cao chất lượng; triển khai thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ; tham mưu thành lập tổ giúp việc co Ban BV,CSSKCB tỉnh; tổng hợp, báo kết quả thực hiện, các đề xuất kiến nghị, khó khăn, vướng mắc về Ban để kịp thời giải quyết.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN