Sinh viên Hàn Quốc tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại Trường Đại học Thành Đông

Sinh viên Hàn Quốc thuyết trình về dự án bảo vệ môi trường

Từ ngày 24/6, sinh viên 2 Trường Đại học Thành Đông, Trường Đại học Kookmin và thành viên Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn đã cùng tham gia các hoạt động như: tái chế ác thải, sử dụng bộ dụng cụ thiết kế tái chế, xây dựng hòm thu gom rác, phân loại rác thải, trang trí tranh tường, tranh cổ động…

Mô hình thùng rác do sinh viên Hàn Quốc thiết kế

Đáng chú ý có hàng chục mô hình thùng rác đã được các sinh viên àn Quốc thiết kế với ý tưởng bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa phù hợp với đặc điểm của Trường Đại học Thành Đông.

Sinh viên 2 nước còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực thú vị…

Sinh viên 2 trường tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực

Đây là dịp 2 đơn vị giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, đồng thời thể hiện trách nhiệm với xã hội và sự phát triển bền vững, cùng nhau hành động bảo vệ môi trường, mang lại giá trị cho cộng đồng. Hoạt động này mở ra cơ hội mới, khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa 2 trường và mang lại giá trị thiết thực, đóng góp và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường để xây dựng một ế giới xanh, sạch và đẹp hơn.

THẾ ANH