Gỡ vướng cho các dự án du lịch dưới tán rừng

Mới đây, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh à Rịa - Vũng Tàu, đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

57 dự án thuê môi trường rừng

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại các quyết định 3779 (năm 2021), 656 (năm 2022) và 668 (năm 2023) đối với 3 chủ rừng gồm: Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo, rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Tổng diện tích quy hoạch cho thuê ở cả 3 khu vực hơn 11.215 ha.

Đây là một nỗ lực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc tận dụng các khu vực rừng tự nhiên để kết hợp giữa phát triển du lịch, cố gắng giữ gìn và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường, đồng thời tạo ra thu nhập từ việc du lịch sinh thái mà không gây tổn hại đến môi trường. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng mong muốn thông qua đó tuyên truyền, giáo dục người dân và du khách việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, những dự án thuê môi trường phải đáp ứng nhiều nguyên tắc khắt khe, trong đó có yêu cầu không làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và cảnh quan của khu rừng; ở các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái sẽ hạn chế việc tác động vào thiên nhiên. Từ đó, không làm ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn, không phá vỡ cảnh quan môi trường, không chặt phá rừng trái pháp luật.

Thời gian thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái không quá 30 năm, định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng, hết thời gian cho thuê nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu thì chủ rừng xem xét tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê.

Theo thống kê, đến nay có 57 tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ đầu tư dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 3 chủ rừng, bao gồm các dự án có quyết định cho thuê môi trường rừng, ký hợp đồng thuê môi trường rừng, thuê rừng; dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đang kiểm kê đánh giá hiện trạng rừng và đề nghị khảo sát lập hồ sơ cho thuê môi trường rừng.

Trong đó, Côn Đảo có 6 dự án, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu có 20 dự án, khu vực rừng phòng hộ có 31 dự án. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 1 dự án đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ và đang triển khai xây dựng là dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hiểu về trái tim - Côn Đảo, với diện tích thuê môi trường rừng khoảng 120 ha. Các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý hoặc đã có chủ trương nhưng chưa ký hợp đồng thuê môi trường rừng.

Rừng phòng hộ Xuân Sơn, huyện Châu Đức - một trong những khu rừng phòng hộ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gặp khó khăn, vướng mắc

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dù bước đầu đã đạt được một số kết quả trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng nhưng đến nay kết quả thực hiện các đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng chưa hoàn toàn đạt được mục tiêu đề ra.

Cụ thể, việc thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái được thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy định liên quan. Tuy nhiên, việc triển khai đề án gặp một số khó khăn, vướng mắc - như các điều luật chưa thống nhất nên phải xin ý kiến, hướng dẫn của Bộ NN-PTNT; chưa có hướng dẫn về việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng - giải trí trong rừng; dự án thuê môi trường rừng không thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Một số dự án đã được phê duyệt trước ngày 1-1-2019 nhưng chưa triển khai thực hiện thì phải tạm dừng để rà soát, điều tra, đánh giá lại hiện trạng rừng nhằm điều chỉnh, sửa đổi phương án quy hoạch không gian kiến trúc, bố trí công trình xây dựng, hạ tầng du lịch sinh thái, báo cáo thuyết minh dự án và hoàn thiện hồ sơ thuê môi trường rừng.

Trên báo cáo kết quả tổng hợp những hồ sơ dự án thuê môi trường rừng của các chủ rừng, Sở NN-PTNT đã tập trung rà soát, phân loại và hướng dẫn 31 chủ đầu tư lập hồ sơ dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng; chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ thuê môi trường rừng và thực hiện các thủ tục liên quan.

Nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện hoạt động du lịch sinh thái được đồng bộ, có hiệu quả, phát huy hết tiềm năng của các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ rà soát, xác định các khu vực đã được quy hoạch cho thuê môi trường rừng.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục chỉ đạo Sở NN-PTNT rà soát, phân loại những hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng và yêu cầu nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG