Những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương năm 2022

Năm2022, diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng trong công tác tuyên giáo củaĐảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Cùng với các nhiệm vụ khác của công tác xây dựng Đảng, những kết quả nôỉbật trong công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngàycàng trong sạch, vững mạnh.

Trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức.

Nhữngkết quả nổi bật là:

1. Tổ chức các hội nghị quán triệt, nghiên cứu, họctập và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấphành Trung ương khóa XIII bằnghình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong đó, Hội nghị Trung ương 5 đãkết nối trực tuyến đến 897 điểm cầu với 27.320 cán bộ, đảng viên tham dự; Hôịnghị Trung ương 6 (khóa XIII) đã kết nối trực tuyến đến 728 điểm cầu với 32.000cán bộ, đảng viên tham dự…

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh. Năm 2022, cấp ủy cáccấp đã triển khai có sáng tạo, hiệu quả chuyên đề công tác năm với chủ đề“Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” và tổ chức Hội nghị đánhgiá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Khối với 249 điểm cầu và 8.358 cán bộ, đảngviên tham dự.

3.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khôícác cơ quan Trung ương (11-4-2007 - 11-4-2022): 61/61 đảng bộ trực thuộc đã chỉđạo các tổ chức đảng treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng, tổ chức sinh hoạtchuyên đề; tăng cường tin, bài về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Đỉnhcao của đợt tuyên truyền là 83 cơ quan báo chí Trung ương, các ngành và các địaphương đưa tin, bài về Lễ kỷ niệm và chiếu phim “Đảng bộ Khối Các cơ quan Trungương - 15 năm xây dựng và phát triển” phản ánh những kết quả, thành tựu nổi bậttrong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộtrong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

4.Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia và triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đứccách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh”. Đây là hoạt động do Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trìphối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dânvà các đơn vị liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ ChíMinh, kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng bộ KhôíDoanh nghiệp Trung ương và 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng,quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung Hội thảo phongphú, công phu với 89 bài tham luận của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo,các tổ chức đảng… Công tác tuyên truyền về Hội thảo được triển khai sâu rộngtrên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, các ngành và các địaphương với tổng số 92 cơ quan báo chí viết bài đưa tin về hội thảo. Hội thảo đãtạo tiếng vang lớn trong Đảng và trong xã hội, được cấp ủy các cấp, các nhàkhoa học đánh giá cao.

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị thông tin chuyên đề quý III-2022.

5. Tổ chứcsơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyêngiáo, công tác tuyên truyền miệng năm 2022 cho cấpủy, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo và báo cáo viên của 61 đảngbộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại thành phố Sầm Sơn, tỉnhThanh Hóa. Hội nghị có sự tham gia nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm của 165 đạibiểu đến từ 61 đảng bộ trực thuộc. Hội nghị đã mang lại kết quả thiết thực đượcBan Tuyên giáo Trung ương và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối ghi nhận và đánhgiá cao.

6.Tăngcường các hoạt động tuyên truyền về biển đảo và vận động hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân. Năm2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường côngtác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúngvà hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân. Điểm nhấn là việc tổ chức Đoàn công tác của Đảngbộ Khối đi thăm Trường Sa với 37 đại biểu và huy động, hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hảiquân hơn 13 tỷ đồng xây dựng 1 nhà làm việc kết hợp với nhà ở cho Lữ đoàn Thôngtin 957, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 (Cam Ranh, Khánh Hòa) trị giá 10 tỷ đồng,1,5 tỷ đồng hỗ trợ mua xuồng máy CQ và nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sỹ vànhân dân huyện đảo Đảo Trường Sa. Đỉnh cao của công tác tuyên truyền là 53 cơquan báo chí Trung ương, các ngành và các địa phương đưa tin về hoạt động cắt băngkhánh thành công trình nhà ở kết hợp với nhà làm việc và các hoạt động của Đoàntại Cam Ranh và trên các đảo.

7.Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tưtưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong Đảngbộ Khối. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy trựcthuộc đã đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản báccác luận điệu sai trái, thù địch được quan tâm triển khai nghiêm túc với nhiêùkết quả nổi bật: (1) Tổ chức thành côngCuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phảnbác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 với sự hưởng ứng vàtham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Khối, có 1.108 bài được lưạchọn thi cấp Khối và Ban Tổ chức đã chấm, lựa chọn trao 32 giảithưởng cho các tác giả, nhóm tác giả; tuyên dương 15 đảng ủy tham gia tổ chứctốt Cuộc thi. 95 cơ quan báo chí Trung ương, các ngành, các địa phương đã đưatin về hoạt động tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp Khối. (2) Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảngtư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và sơkết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảngcho gần200 đại biểu. Qua đó, giúp các đồng chí trong Ban Chỉđạo Khối và ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc cùng tổ thư ký giúp việc ban chỉđạo các cấp nâng cao nhận thức về nhiệmvụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm saitrái, thù địch, từ đó vận dụngsáng tạo vào công việc chuyên môn.

8. Tổ chức Hội nghị tổng kết và tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm2022 cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội toàn quốc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần đầu tiên, Ban Thường vụ Đảng uỷKhối phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc về côngtác dư luận xã hội với sự tham dự của gần 400 đại biểu đến từ các cấp ủy trựcthuộc Trung ương và các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Hôi nghị đã được các đạibiểu đánh giá cao về công tác chuẩn bị, nội dung và công tác tổ chức và đã đượctuyên truyền rộng rãi trên 100 cơ quan báo chí Trung ương, các ngành và các địaphương.

9. Triển khai thành công các đợt sinh hoạt chính trịvà sinh hoạt chuyên đề. Trongnăm 2022, toàn Đảng bộ đã triển khai có hiệu quả 4 đợt sinh hoạt về chính trị tư tưởng: (1) Sinh hoạtchính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tựsoi, tự sửa”; (2)Sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thựctiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” củaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; (3)Sinh hoạt chuyên đề về Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BộChính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học quốc gia Nâng cao đạo đứccách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh với chủ đề: “Rọi sáng tinh thần “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạchchủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảngvà hệ thống chính trị hiện nay”; (4)Sinh hoạt chuyên đề về 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan Trungương (11-4-2007 - 11-4-2022).

Cùngvới các nhiệm vụ khác của công tác xây dựng Đảng, những sự kiện và kết quả nôỉbật nêu trên trong công tác tuyên giáo đã góp phần quả bá hình ảnh, khẳng định vaitrò, vị thế của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương trong Đảng và trong xã hội.

PV