Cử tri kiến nghị có cơ chế đặc thù về quy hoạch sông Hồng

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm nghiên cứu trình Quốc hội có cơ chế đặc thù cho TP Hà Nội, trong đó, phát triển ngành du lịch, quy hoạch sông Hồng, đề án giãn dân quận Hoàn Kiếm, tuyến phố Tràng Tiền thành tuyến phố thời trang cao cấp...

Cử tri Hà Nội kiến nghị có cơ chế đặc thù trong việc triển khai quy hoạch phân khu sông Hồng.

Về nội dung này, Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu, việc ban cơ chế đặc thù, trong đó, phát triển ngành du lịch, quy hoạch sông Hồng,… Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hà Nội, như: Luật Thủ đô năm 2012, Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội,...

Để tiếp tục trình Quốc hội cơ chế đặc thù cho Hà Nội, TP cần có đánh giá tổng thể, chi tiết về việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để các cơ chế, chính sách phát huy hiệu quả như mong đợi, từ đó xác định sự cần thiết và phù hợp của việc xây dựng cơ chế đặc thù cho TP Hà Nội trong thời gian tới.

Riêng về nội dung quy hoạch sông Hồng, Bộ Kế hoạch & Đầu cho biết, Bộ Tư pháp đang tiến hành rà soát, tổng kết Luật Thủ đô.

Đối với kiến nghị của cử tri sẽ được xem xét, nghiên cứu trong quá trình sửa Luật Thủ đô gắn với xây dựng triển khai Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của T.Ư trên địa bàn TP Hà Nội, đặc biệt là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về nội dung này, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quy hoạch, xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030 nhằm thực hiện các giải pháp đồng bộ để kết nối giữa các khu vực, hạ tầng giao thông chung của khu vực, xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc trong tương lai.

Toàn cảnh Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Lao động Thủ đô.

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, quy mô 1.036ha, thực hiện từ nguồn vốn ODA với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được ưu tiên bố trí đủ vốn đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án. Đến năm 2020, dự án kết thúc hoàn thành tạo ra hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, hiện đại đáp ứng được yêu cầu phát triển của Khu công nghệ cao Hòa Lạc và nhu cầu của các nhà đầu tư.

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đã ưu tiên bố trí đủ vốn theo nhu cầu là 2.367.000 triệu đồng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo quy hoạch và xây dựng một số hạ tầng kỹ thuật thiết yếu còn lại.

Để đạt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề nghị cử tri thành phố Hà Nội có ý kiến với UBND TP Hà Nội có biện pháp tích cực đẩy mạnh giải ngân công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2022, đảm bảo mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, tính đến hết năm 2020, tổng vốn ngân sách T.Ư đã bố trí thực hiện dự án là hơn 2.621 tỷ đồng, trong đó, hơn 2.246 tỷ đồng vốn trong nước và 375 tỷ đồng vốn nước ngoài.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự án được bố trí là 1.564.000 triệu đồng (vốn trong nước). Theo văn bản số 1234/KTNN-TH ngày 29/11/2021 của Kiểm toán nhà nước, tiến độ giải ngân dự án rất thấp.

Vì vậy, đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội đảm bảo tiến độ giải ngân Dự án tránh trường hợp bố trí vốn nhưng không giải ngân hết số vốn được phân bổ.

Vũ Lê